Totalt 743 babyer og 17.000 kvinner lever under vanskelige kår i fengslene i Tyrkia. Hundrevis av babyer, som fødes og oppfostres bak fengselsportene, vokser opp i fengselssaler sammen med 30-40 andre mennesker. Tyrkiske myndigheter handler i strid med loven og internasjonal folkerett og overbeviser omverdenen om at “alt er i skjønneste orden”. Disse uskyldige babyene, som ikke har gjort noe galt, blir frarøvet sin frihet og straffet bak lås og slå.
DOMMERE BRYTER LOVEN
 
I forbindelse med unntakstilstanden i landet har myndighetene fengslet tusenvis av mennesker uten rettslig grunnlag, og slik sett bort fra avtalen landet har signert gjennom Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det befinner seg per i dag 743 babyer og 17.000 kvinner blant de fengslede. Ifølge lovverket i Tyrkia har fengslede kvinner med barn mellom 0-6 år krav på å benytte seg av en 2-årig prøveløslatelse og slik bli løslatt fra fengsel. Denne lovbestemmelsen blir derimot ignorert av tyrkiske myndigheter, rettsvesen og regelverk. 17.000 kvinner blir forhindret fra å benytte seg av denne retten fordi de er fengslet med bakgrunn i tiltale om tilhørighet til et terrornettverk.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here