Totalt 743 babyer og 17.000 kvinner lever under vanskelige kår i fengslene i Tyrkia. Hundrevis av babyer, som fødes og oppfostres bak fengselsportene, vokser opp i fengselssaler sammen med 30-40 andre mennesker. Tyrkiske myndigheter handler i strid med loven og internasjonal folkerett og overbeviser omverdenen om at “alt er i skjønneste orden”. Disse uskyldige babyene, som ikke har gjort noe galt, blir frarøvet sin frihet og straffet bak lås og slå.
DOMMERE BRYTER LOVEN
 
I forbindelse med unntakstilstanden i landet har myndighetene fengslet tusenvis av mennesker uten rettslig grunnlag, og slik sett bort fra avtalen landet har signert gjennom Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK). Det befinner seg per i dag 743 babyer og 17.000 kvinner blant de fengslede. Ifølge lovverket i Tyrkia har fengslede kvinner med barn mellom 0-6 år krav på å benytte seg av en 2-årig prøveløslatelse og slik bli løslatt fra fengsel. Denne lovbestemmelsen blir derimot ignorert av tyrkiske myndigheter, rettsvesen og regelverk. 17.000 kvinner blir forhindret fra å benytte seg av denne retten fordi de er fengslet med bakgrunn i tiltale om tilhørighet til et terrornettverk.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.