Lærere ved Afgansk-Tyrkisk Skolene i Afghanistan ber om hjelp fra FN

0
1383

Flere lærere og deres familier som er ansatt ved de afghansk-tyrkiske skolene i Afghanistan, assosiert med Hizmetbevegelsen, ber om assistanse fra FN etter økt press fra tyrkiske og afghanske myndigheter.

Fromturkey- Utdanningsinstitusjonene der de afghansk-tyrkiske lærerne har vært ansatt har på uretmessig vis blir overført til «Maarif Vakfi», en stiftelse etablert av tyrkiske myndigheter. Lærerne, som har blitt utsatt for gjentakende politisk press og trusler, sitter nå med pass som har utgått på dato. Med grunnlag og anklager om at de tilhører Hizmetbevegelsen og slik er opposisjonelle, nekter tyrkisk ambassade å fornye passene deres.

Disse lærerne, som per i dag har fått kansellert sin arbeidstillatelse og har pass utgått på dato, har nå søkt assistanse hos FN for å bli overført til et tredje land, hvor de er i trygghet. Lærerne, som nå befinner seg i en svært presset og livstruende situasjon, forsøker å nå ut og bli hørt via sosiale medier der de har lagt ut en video. Her ber de om at ansvarlige i FN snarlig strekker ut en hjelpende hånd og sier de aller mest frykter samme skjebne som andre lærere i land som Pakistan, Moldova og Kosovo, der kidnapping av lærere har vært tilfelle ved flere anledninger.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.