FNs menneskerettihetskommisjon har oppfordret Tyrkia til å løslate İsmet Özçelik og Turgay Karaman som ble bortført fra Malaysia i 2017 til Tyrkia av den tyrkiske etterretningsorganisasjonen MIT.

FN gav Tyrkia en frist på 180 dager for å løslate de to som i mer enn to år hadde vært fengslet i Tyrkia.Etter at FN oppfordret til løslatelse av İsmet Özçelik og Turgay Karaman som var bortført fra Malaysia ble de stilt for retten i Ankara. Karamans advokat spurte retten om FN henvendelsen, og fikk som svar at de ikke hadde fått noen meddelelse fra FN.
Retten brød seg ikke om FNs oppfordring til straks å løslate de to og dømte Turgay Karaman til fengsel i 6 år og 22 dager og svarte vedrørende FNs oppfordring at “dette er en politisk beslutning”, og vedgikk således at den ikke forholdt seg til FNs oppfordring
Det er ikke kjent når İsmet Özçelik kommer for retten.

HVORFOR KOM FN MED DENNE OPPFORDRİNGEN?

Etter kuppforsøket 15.juli 2016 begynte AKP, det regjerende partiet i Tyrkia og landets president Recep Tayyip Erdoğan en en undertrykkelses- og voldspolitikk mot landets opposisjon.
De to ble rammet fordi det er kjent at de tilhører Gülen-bevegelsen som eri opposisjon mot Erdoğan.Erdoğan fortsetter således å forfølge mennesker som har flyktet fra Tyrkia på grunn av arrestasjonene og undertrykkelsen, og bortfører dem ved hjelp av de hemmelige tjenestene til Tyrkia.
Erdoğan har i ulike sammenhenger offentlig innrømmet å ha iverksatt disse tiltakene som strider mot menneskerettighetene. FNs menneskerettighetsutvalg har påpekt at denne typen tiltak er ulovlig og har krevet at de to skal løslates.

HVA GJØR NORGE MED DETTE?

Det er kjent at Tyrkia på denne måten forfølger flyktninger og driver etteretning mot dem.
Tyrkiske flyktninger i Norge ønsker å vite om norske myndigheter tar tilstrekkelige forholdsregler mot dette.
İbrahim Kalın, talsmann for den tyrkiske regjeringen uttalte i september 2018 at denne typen tiltak vil fortsette overfor påståtte “Gülen-tilhengere”, inkludert bortføring fra det landet de har flyktet til, slik det er skjedd med de to som er bortført fra Malaysia. Dette skaper engstelse for at tilsvarende bortføringer kan skje i Norge.

(https://www.fromturkey.no/news/president-erdogans-talsmann-ibrahim-kalin-roper-ulovlige-operasjoner-operasjonene-mot-medlemmer-av-gulen-bevegelsen-i-utlandet-fortsetter/ )
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/gi-152017–instruks-om-praktisering-av-utlendingsloven–28–asylsokere-som-anforer-risiko-for-forfolgelse-pa-grunn-av-tillagt-tilknytning-til-gulen-nettverket/id2575439/

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.