VAR DET SOM SKJEDDE I TYRKIA 15 JULI ET KUPP ELLER ET STYKKE TEATER?

0
1748

VAR DET SOM SKJEDDE I TYRKIA 15 JULI ET KUPP ELLER ET STYKKE TEATER?

15 juli 2016 skjedde noe i Tyrkia som landet aldri tidligere hadde opplevd. De som støtter Erdoğans regime kaller det «forsøk på et militærkupp», mens de som er imot kaller det for «teater». Vil de som har sett hva som skjedde i ettertid fortsatt kalle dette et kupp eller et stykke teater? Dere kan selv vurdere det!

HVORFOR VAR STRIDSVOGNENE PÅ BROEN DEN KVELDEN?

I sine «siste minutts nyheter» opplyste nyhetsbyråene at tanks og andre stridsvogner hadde blokkert innkjørselen til Bosporus-broen (nå omdøpt til «Ofrene for 15.juli-broen») i Istanbul fra Asiasiden.På en fredags kveld når trafikken ved broen var på sitt høyeste fant altså tanks og militærkjøretøyer frem til den, men sperret bare en av innfartsveiene. Alle lurte på hva dette var.

For hvis dette var et reelt kupp, hvorfor valgte man dette tidspunktet? De tidligere tilfellene av faktisk gjennomførte militærkupp hadde alle startet etter midnatt. I rettssaken som fulgte forklarte soldatene som dro til Bosporusbroen at de hadde dradd dit på grunn av et terrorangrep som skulle være i ferd med å skje. Kort tid før 15, juli hadde 45 mennesker blitt drept i et bombeangrep på Atatürkflyplassen i Istanbul.I 2015 og 2016 hadde også bomber eksplodert i Istanbul i Istiklal-gata og på Sultan Ahmet-plassen, begge sterkt beferdete steder.

DE ANSVARLIGE FRA 15 JULI ER FREMDELES I SINE STILLINGER!

I de tyrkiske væpnete styrkene begynte en merkelig aktivitet. I noen avdelinger gikk alarmen for høyeste beredskap. Omkring kl, 1500 på 15 juli sendte en person en melding til vakthavende i den tyrkiske overvåkningstjenesten MIT om at et angrep på MIT ble planlagt. Denne meldingen ble uten forsinkelse sendt til Hulusi Akar, stabssjefen i forsvaret. Informasjon om aktiviteten til en gruppe innen de væpnete styrkene ble sendt til alle relevante avdelinger.Denne meldingen ble ikke delt med Sikkerhetsdirektoratet, og ble ikke tatt på alvorl av MITs sekretær.Altså ble denne militære aktiviteten som var kjent på forhånd ikke stoppet. Eller den ble tillot realisert på en kontrollert måte.

Hulusi Akar som var ansvarlig for hendelsene 15.juli i egenskap av øverste leder for forsvaret fortsatte i sin stilling. Før han ble pensjonert ble han seinere tilsatt i Forsvarsdepartementet.

MITs sekretær Hakan Fidan beholdt sin stilling i første omgang, men fikk seinere ny stilling som sjef i MIT. De øverste personene i MIT som ikke brukte informasjonen de fikk den gangen for å beskytte samfunnet sitter i de samme jobbene den dag i dag.

ERDOĞAN FIKK VITE OM PLANENE BLANT DE MILITÆRE FRA SVOGEREN SIN!

Det heter at president Recep Tayyip Erdoğan ikke ble informert av sin nære forbundsfelle Hakan Fidan om den opprørske aktiviteten i deler av de væpnete styrkene. For i en uttalelse på en TV-kanal 15.juli forklarte Erdoğan at han hadde fått vite om kuppforsøket av sin svoger, som seinere forklarte at han hadde informert presidenten omkring kl 22.00.

Hvorfor hadde ikke Hakan Fidan som var ansvarlig for etterretningen fortalt presidenten allerede kl, 15.00 om de ferske informasjonene om mistenkelig aktivitet blant de militære?

Eller visste Erdoğan alt om dette allerede på forhånd? Hvorfor beholder han noen som var ansvarlig for en hendelse som kostet 250 mennesker livet og tar ham med på alle utenlandsreiser?

ERDOĞAN SA OM 15.JULI AT DET VAR «GUD´S GAVE».

Man kan peke på mange forsømmelser og underliggende hensikter når det gjelder hendelsene 15.juli. Men på denne dagen uttalte Erdoğan også ord som har store virkninger den dag i dag.

Da denne opprørske aktiviteten innen de militære styrkene fant sted uttalte Erdoğan at det var skjedd et forsøk på militærkupp i landet og at de ansvarlige for dette var de han benevnet som “FETÖ”, en terrorgruppe, nemlig den tyrkiske gruppen “Hizmet-bevegelsen» som også kalles “Gülen-bevegelsen». På et tidspunkt da det angivelig ennå ikke var klart hva som skjedde pekte Erdoğan ut en opposisjonsgruppe som skyteskive.Tilhengere av Erdoğanregimet raidet, satte fyr på og ødela undervisningsinstitusjoner som tilhørte «Hizmet-gruppen». På samme kveld omtalte Erdoğan hendelsene 15.juli med ordene «Dette er ikke noe annet enn Allahs store gave til oss».

PÅ DAGEN ETTER 15.JULI BLE FLERE TITUSENER MENNESKER FRATATT JOBBENE SINE.

MIT, de væpnete styrkene og tilsvarende organisasjoner som ikke hadde gjort noen mottiltak i forhold til kupplanene i de militære styrkene fjernet titusener fra jobbene sine etter 15.juli. De som ble fratatt jobben var lærere, leger, embedsmenn, statsadvokater, dommere. Flere titusen mennesker ble koplet til kuppforsøket selv om de i realiteten ikke haddee noe med det å gjøre. De ble ble sparket fra jobbene og anklaget for kuppforsøk.

Flere titusen mennesker som aldri hadde grepet til våpen ble over natten anklaget for å være terrorister. Aviser som var kritiske overfor Erdoğan ble stengt. Journalister som gjenga opposisjonelle uttalelser ble kastet i fengsel.

TRE ÅR ER GÅTT, MEN STADIG ARRESTERES FOLK MED HENVISNING TIL «15.JULI».

Det er gått tre år siden denne femtende juli, men fortsatt tas hundrevis av personer hver dag i forvaring og holdes i fengsel på basis av angivelig mistanke. Siden 16 juli 2016 har 511.000 mennesker blitt arrestert. Mer enn 140.000 mennesker er fjernet fra offentlige stillinger. Unntakstilstand (OHAL) ble erklært og disse menneskene ble fjernet fra deres yrker ved lovdekret. Nesten hver dag blir folk satt i forvaring og arrestert med FETÖ-anklager og med påståtte 15. juli kuppforsøket som begrunnelse. Ca. 1000 disse er barn som deler fengselsstraffen sammen med deres mødre.

VAR HENDELSENE 15.JULI I VIRKELIGHETEN EN FELLE FRA ERDOĞANS SIDE?

Vedrørende kuppforsøket der 250 mennesker mistet livet 15. juli er det flere sannheter aom vekker bekymring. President Erdoğans og de politiske politiske hensiktene og forsømmelsene i hasns krets står der fortsatt som entydige fakta. En god del mørke sannheter er åpenbare vedrørende kvelden 15.juli. Men Erdoğan hindrer disse i å komme frem.Vi ser hvordan Erdoğan bruker et nøye tilrettelagt opplegg for å konsolidere sin makt ved hjelp av overvåkningspolitiet, hæren, det nye presidentsystemet og for å kvitte seg med opposisjonen. Fordi han betraktet kuppforsøket som var planlagt og garantert til å mislykkes, men som kalte de planlagte resultatene for et uttrykk for «Guds gave». Til tross for arrestasjonene, bortføringene, undertrykkelsen, truslene, torturen, sensuren og propagandaen er det tydelig at det er en lang avstand mellom Erdoğans og regjeringens uttalelser og sannheten. De tvilsomme uttalelsene og øvrige fremførte bevisene fra regjeringen styrker bare oppfatningen om at kuppforsøket bare var en en fiksjon.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.