Norveç Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı’nın Gülen Hareketiyle bağlantısı bulunan sığınmacılarla ilgili genelgesi

0
6996

Norveççe aslı

GI – 15/2017 – Göçmenlik Kanunu 28’nci maddesinin uygulaması ile ilgili talimat – Gülen hareketine (iddia edilen) bağları sebebiyle zulmedilme riski taşıyan ve sığınma için başvuranlar.

 Genelge – Tarih: 12 Ekim 2017

Alıcı makam:

  • Göçmen Müdürlüğü (UDI)

Kopya:

  • Göçmen Temyiz Kurulu (UNE)
  • Emniyet Müdürlüğü
  • Dışişleri Bakanlığı

No: GI – 15/2017

Referansımız: 17/4780

 

Giriş

Adalet ve Kamu Güvenliği Bakanlığı, Bakanlığın talimat yayınlama yetkisine ve ayrıca 15 Mayıs 2008 35 no’lu Göçmenlerin Norveç Krallığı’na Giriş ve Buradaki Oturumlarını Ele Alan Kanun (Göçmenlik Kanunu)’un 76. maddesinin ikinci paragrafına değinmektedir. Ayrıca Göçmen Müdürlüğü (UDI)’nün Gülen davalarında uygulama kurulması için sunduğu 5 Temmuz 2017 tarihli uygulama teklifine değinmektedir.

Bu talimatın amacı bu gruptan Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesine dayanarak yapılan iltica başvurularının hangi esaslara göre değerlendirileceğini belirlemektir.

  1. Arkaplan

UDI Türkiye’deki kapsamlı politik değişimlerin ve ülkede genel olarak kötüye giden insan hakları durumunun Norveç’te sığınma talep eden yeni bir gruba yol açtığını vurgulamaktadır. Bu grup Fethullah Gülen hareketi/ağı ile bağı olan ya da bağı olduğu iddia edilen ve bu sebepten dolayı zulüm riski taşıdığını belirten kişilerdir. UDI’ye göre bu kişiler tutuklanma, hapis cezası, işkence ve mahkumiyet riski taşımaktadır ve bundan ötürü Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesi birinci paragrafının (a) harfi gereğince korunma hakkina sahiptirler. Bazı durumlarda aktif “Gülenciler”’in aile üyeleri de korunma hakkına sahiptirler.

UDI şimdiye kadar Norveç’te korunma talebinde bulunanların çoğunun yurt içinde ve yurt dışında bulunan Gülen okulları ve kolejlerinde öğretmenlik yapmış olan ya da bu kurumlarla mesleki bağları olan insanlar olduğunu belirtmektedir. UDI’nin tecrübesine göre başvuruda bulunanların kimlik belgeleri ve Gülen hareketi ile bağlarını teyit eden belgeleri bulunmaktadır. Mayıs 2017 başı itibarıyle UDI Türk vatandaşlarından 89 iltica başvurusu almıştır, fakat UDI’nin gelecekteki uygulamalarına bağlı olarak bu kategorideki başvuru sayısı artabilir.

 UDI’nin önerisi

 UDİ’nin önerisine göre, Gülen hareketi ile bağlılığı muteber kaynaklarla ortaya konan sığınma başvurucuları, ya da Türkiye’deki otoriteler tarafından böyle bir bağ ile suçlandığını ve bu gerçek veya iddia edilen bağ sebebiyle Türk otoriteler tarafından zulüm görme riski taşıdığını gösterebilen insanlar, Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesinin birinci paragrafının (a) harfi gereğince korunma hakkına sahiptirler.

Korunma ihtiyacı, Türk hükümetinin hangi tür profillere zulmettiklerine bağlı olarak her zaman somut ve bireysel bir değerlendirme ile ortaya konmalıdır. Her dosyaya doğru ve esnek bir yaklaşım ülke hakkında güncellenmiş bilgiler ve somut değerlendirmeler ile sağlanır.

Bütün ülke Türk hükümetinin kontrolü altında olduğundan UDI bu davalarda ülke içinde göçün (internal displacement) söz konusu olmadığını ifade etmektedir. UDI bir başvuranın mültecilik hakkına uymamasına sebep olan faktörler hakkında gerekli araştırmaları yapacaktır.

4.Bakanlığın değerlendirmesi

Bakanlik UDI’nin degerlendirmesine katılmakta olup, Türkiye’den iltica eden ve Gülen hareketi ile bağlılığı muteber kaynaklarla ortaya konan, ya da ya da Türkiye’deki otoriteler tarafından böyle bir bağ atfedildiğini gösterebilen VE bu bağlamda devlet tarafından zulüm görme riski taşıyanların Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesi gereğince korunma hakkına sahip olduklarını onaylamaktadır.

UDI’nin önerisi sadece Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesinin birinci paragrafının (a) harfi gereğince korunma hakkını kapsamaktadır. Bakanlık, başvuranları somut bir degerlendirmeden sonra Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesinin birinci paragrafının (b) harfine dayanarak da korunma ihtiyacina sahip olabilmekte olduklarını vurgulamaktadır.

Aşağıdaki talimatlarda bu gruptan gelen iltica başvurularında UDI’nin özellikle dikkate alması ve değerlendirmesi gereken belirli faktörleri tanımlamaktayız.

5.Talimatlar

1.Bütün mülteci başvuruları Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesi birinci paragrafının (a) ve (b) harfleri gereğince somut ve bireysel olarak değerlendirilecektir, değerlendirme ise başvuranın faaliyetleri, geçmişi ve profili ve geri dönmesi durumundaki ne tür tepkilerle karşılamayı riske ettiği ele alınarak yapılmalıdır. Bununla birlikte Gülen hareketi ile somut (veya iddia edilen) bir bağı olmak veya bu hareketin prensiplerine sempati duymak 28. maddede belirtilen korunma hakkına genel anlamda herkesin sahip olduğu anlamına gelmez.

2.Değerlendirilmesi gereken, geri dönme durumunda geleceğe yönelik tepkilerin riskidir. Artık darbe girişiminin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. Dolayısyla UDI Türk hapishanelerindeki ve nezarethanelerindeki ihlâllerin hangi ölçekte olduğunu ve belli profillerin özellikle hassas durumda olup olmadıklarını içerecek şekilde Türkiye’deki durumu ve gelişmeleri yakından takip etmelidir. Başvurunun sonuçlanmasında belirleyici olacağı düşünüldüğünde, UDI Landinfo’dan ve Türkiye’deki Norveç dışişleri birimlerinden yeni ve güncel bilgi temin etmeyi değerlendirmelidir.

3.Prensip olarak hakkındaki iddiaları mümkün olduğunca kanıtlamak başvuranın sorumluluğundadır. Yetkililer korunma talebinde bulunan kişiden ilgili bilgileri ortaya koymasını talep etme hakkına sahiptirler. UDI, başvuranın iddialarını destekleyecek belgeleri mümkün olduğu ölçüde sunmasını talep etmelidir.

4.Temmuz 2016 ayında Türkiye’de gerçekleşen darbe girişimi demokratik bir şekilde seçilen bir hükümete karşı yapılan bir saldırıdır. Darbe girişimiyle bağlantılı olarak cezai eylemlere katıldığı veya yardım ettiği sebebiyle ileriye dönük cezai kovuşturma korkusu yaşadığını öne süren başvuranlar için UDI, 1951 Birleşmiş Milletler Mülteci Sözleşmesi kapsamında esasın olup olmadığını, beklenilen cezanın Göçmenlik Kanunu’nun 28. madde birinci paragraf (a) harfi kapsamında zulüm olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini ya da cezai bir kararın Göçmenlik Kanunu’nun 28. madde birinci paragrafının (b) harfini ihlâl edip etmeyeceğini değerlendirmesi gerekmektedir. Böyle bir durumda sığınma şartlarının yerine geldiği kabul ediliyorsa, UDI’nin Göçmenlik Kanunu’nun 31. maddesinin birinci ya da üçüncü paragrafının hükümleri gereğince mülteci olarak değerlendirilme hakkının reddini değerlendirmesi gerekmektedir.

5.Darbe girişiminden bu yana çok sayıda Türk vatandaşı özel veya kamu sektöründeki pozisyonlarından azledildi. Bu durum tek başına “zulüm” kategorisinde değerlendirilmeyi temin etmez. Eylem veya eylemlerin Göçmenlik Kanunu’nun 28. maddesinin birinci paragrafının (a) harfine göre zulüm olarak değerlendirilmesi için, bahsi geçen kişi veya kişilerin Göçmenlik Kanunu’nun 29. maddesinin birinci paragrafının (a) veya (b) harfinde geçen zulüm tanımına denk düşmesi gerekmektedir.

6.UDI’nin GI-03/2016 nolu talimatla ilgili davalar hakkındaki yönergelerin uygulanıp uygulanmayacağı hakkında somut bir değerlendirme yapması gerekmektedir. (Temel ulusal çıkarları veya dış politika meselelerini etkileyebilecek olan davalar)

6.Yürürlüğe girme tarihi

Bu talimatlar derhal yürürlüğe girmektedir.

Saygılarımla,

Nina E. D. Mørk (yetkili)                                 Unni-Mette Vårdal

Bölüm Müdürü                                                Kıdemli Danışman

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.