HISTORIEN OM EN KVINNELIG LÆRER SOM VAR FENGSLET I TYRKIA

0
2017

De kunne ikke finne mannen sin, så de arresterte kona.

Av GANIME YAVAS

Bahriye som var lærer i litteratur jobbet  i 7 år i flere tyrkiske byer. I 2017 ble hun arrestert og sendt i varetekt til ulike fengsler. Mens hun satt i fengsel ble hun suspendert fra stillingen sin og oppsagt fra jobben etter ordre fra guvernøren.

Bahriyes ektefelle jobbet som politimann ble mot sin vilje sendt til å tjenestegjøre langt øst i Kars. Hun søkte også om overførsel til Kars for å være i nærheten av mannen sin. Til tross for at det gikk et helt år ble hennes mann pånytt forflyttet til et nytt sted og måtte reise lenger øst til et distrikt i Muş. Hun var forøverig gravid med sitt andre barn, og etter at hun hadde dokumentert sykdom hos sønnen deres samt at han måtte behandles på et større sykehus, reiste hun til Ankara sammen med sønnen, og leier en leilighet der. Hun tilbrakte graviditeten der adskilt fra mannen sin, og rett etter fødselen begynte sykehusbehandlingen av sønnen. Først etter syv måneder vendte hun tilbake til Muş til ektefellen.

 “Vi vendte tilbake til et normalt liv, men mannen min opplevde pånytt problemer i jobben. 15 juli 2016 skjedde kuppforsøket. Mannen min tjenestegjorde i tre dager og tre netter, på lørdagen kom han hjem fra jobben og to timer seinere fikk han per telefon en beskjed fra kontoret om at han måtte komme dit. Da han kom dit fikk han beskjed om at han var suspendert fra jobben. Vi skrev et protest brev og bad om en eller annen grunn for dette, men de sa dette var en departementsavgjørelse og vi kan ikke gi noen grunn for dette. Mannen min måtte levere inn våpenet sitt og identitetskortet”.

Det som de opplevde gikk veldig sterkt inn på  Bahriye og familien og  etter sterk oppfordring fra familiene deres reiste de tilbake til hjemstedene sine etter å ha gitt kontaktinformasjon til myndighetene om hvor de bodde. Men de kunne ikke bli der lenge for det nyfødte barnet hadde en medfødt innoverbøyd fot, og hun måtte fatte en beslutning om å begynne å jobbe igjen for å kunne dekke utgiftene til behandling av barnet. Hun forlot ektefellen i Ankara og vendte tilbake til Muş.

“Oppdraget er fullført.”

Bahriyes og hennes manns liv ble fullstendig forandret da politiet kom og arresterte henne mens hun underviste. “Politiet hentet meg inn til kontoret til ledelsen i skolen. «Mine kolleger og rektor fulgte opptrinnet med undring og forvirring. De sa at politiet trengte en uttalelse fra meg, tok  mobilen min og fraktet meg i full fart til politiet. Da vi gikk inn i bilen ringte den kvinnelige politibetjenten sjefen sin og sa «oppdraget er fullført».Jeg tok det veldig tungt å bli arrestert på denne måten som en farlig forbryter og satt i varetekt i tre dager. I denne perioden fikk jeg ikke være sammen med mitt 16 måneder gamle barn”.

Bahriye ble arrestert fordi politimyndighetene ikke kunne nå mannen hennes via telefon.De sa følgende om hva som skjedde da hun satt i varetekt og ble forhørt: “Vi fanget opp signaler fra telefonen til mannen din i går, men idag er de borte”, og “dersom du sier hvor mannen din er skal du slippe ut i kveld som en fri kvinne, men om du ikke sier det havner du i fengsel”. “Jeg sa at jeg ikke visste hvor mannen min var,  men de trodde meg ikke. Da svigermor og svigerfar gikk til påtalemyndighetene sa de det samme.«Dersom dere sier hvor sønnen deres er skal han få komme tilbake til barna sine», sa de.”

Dere kan lese hele historien her.

*Vi takker Ragnar Hertzberg Næss  med å oversette denne historien fra tyrkisk til norsk. Og igjen stor takk for frivillige innsatsen!

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.